วัฒนธรรมองค์กร

ยึดมั่นในจิตวิญญาณของแบรนด์ "ยึดมั่นในหัวใจ เน้นคุณภาพ"
เราแบกรับพันธกิจของแบรนด์ในการ "มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงของผู้บริโภค คุณภาพชีวิตผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ" และทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขอนามัย

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

วิสัยทัศน์องค์กร

ด้วยการปรับปรุงคุณภาพสุขภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลัก ทำให้กลายเป็นแบรนด์เครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

ภารกิจขององค์กร

จะเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสุขภัณฑ์อย่างเต็มที่

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

ค่านิยมหลัก

นวัตกรรม ความจริงใจ การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น และความเมตตา

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

การบริการด้วยความจริงใจ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ และราคาที่สมเหตุสมผล

ออนไลน์ อินุยรี่