โชว์รูมและนิทรรศการ

ด้วยช่องทางและรูปแบบของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่เติบโตและมีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ Sunrise ceramics ซึ่งเป็นฐานการผลิตเซรามิกที่ครอบคลุมซึ่งรวมการผลิต การจัดหา การตลาด และการตลาด ก็กำลังแสวงหาช่องทางการขายเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมในหลาย ๆ นิทรรศการในประเทศและต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาด ผ่านการจัดงานนิทรรศการถ่ายทอดสดออนไลน์ ยอดขายก็ค่อนข้างน่าพอใจเช่นกัน

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
ออนไลน์ อินุยรี่